English 

Please enter a search term to begin your search.

BJELASNICA
XMEDIA
16.11.2014
Skijalište Otvoreno
Noćno skijanje Otvoreno
Liftovi u funkciji N/A
Visina snijega N/A cm
Vremenska progrnoza na Bjelasnici

Pravilnik ponašanja na skijalištu

Obavještavamo vas da je Uprava KJP ZOI84 OCS D.O.O. usvojila novi pravilnik ponašanja na skijalištu (Ski Centar Bjelašnica Igman).
Pravila ponašanja su slijedeća:

PRAVILO br. 1
Svaki skijaš je dužan da postupa tako da ne ugrožava i ne povrijedi drugog.

PRAVILO br. 2
Skijaš mora svoju brzinu i način skijanja da prilagodi svom znanju i vještini ,kao i vremenskim i ostalim uslovima na terenu.

PRAVILO br. 3
Skijaš koji dolazi odpozadi ,mora tako da bira pravac da ne ugrožava one koji se spuštaju ispred njega.

PRAVILO br. 4
Obilaženje je dopušteno odozgo i odozdo, sa lijeve strane i sa desne strane,ali uvijek u udaljenosti koja onome koji je zaobiÄ‘en ostavlja dovoljno mjesta za kretanje.

PRAVILO br. 5
Skijaš koji skreće na prugu za spust ili namjerava da poprijeko preÄ‘e skijaški teren,mora pogledom na gore i na dole da se uvjeri da neće ugroziti ni sebe ni druge.Isto važi i za svaki zaostanak.

PRAVILO br. 6
Bez naročite potrebe,skijaš ne smije da zaostaje na uzanim i nepreglednim dijelovima staze.Ako je pao ,mora što brže da se ukloni.

PRAVILO br. 7
Skijaš smije da se penje samo sa strane ,ivicom terena .Ako je vidljivost loša,mora sasvim da se ukloni sa pruge.Isto važi i za skijaše koji silaze pješke.

PRAVILO br. 8
Poštovanje saobraćajnih znakova je dužnost svakog skijaša na skijaškim terenima. Znaci žute boje ukazuju na opasnost. Znaci koji označavaju samu stazu su plave, crvene ili crne boje, zavisno da li se radi o lahkoj, srednje teškoj ili teškoj stazi.

PRAVILO br. 9
U slučaju da se skijaš povrijedi na terenu .oni koji se zateknu u njegovoj blizini dužni su da mu odmah pomognu i obavijeste spasilačku službu.

PRAVILO br. 10
Svako ko je svjedok ili učesnik nesrećnog slučaja bez obzira da li ga je sam izazvao ili ne,dužan je da na zahtjev nadležnog organa pokaže svoju ličnu kartu ili odgovarajući identifikacioni dokumanat.

PRAVILO br. 11
Svi skijaši do sedamnaeste godine su obavezni nositi kacigu.

ZOI84 14. November 2008

 

   Apartman Kadić
Bjelašnica, Babin do  Apartman Hamel
Babin Do, Bjelašnica  Apartmani El Tarik Oil
Babin Do, Bjelašnica  Hotel Hecco
Bašcarsija, Sarajevo

VAZNI BROJEVI
AFTER SKI PARTY
Tourist Biro
Vasa reklama